ANBI

Cabaretfirma (voorheen: Koningstheater)

RSIN
85 19 08 172


Bezoekadres
Boschdijkstraat 45
5211 VD  's-Hertogenbosch                 

Postadres 
Postbus 1504
5200 BN  's-Hertogenbosch

Telefoon 
073 - 612 4 712
                 
E-mail
directie@cabaretfirma.nl
info@cabaretfirma.nl

Website
www.cabaretfirma.nl

Statutaire doelstelling 

 1. het ontplooien en stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de emancipatie van het Nederlandse cabaret en theaterkunstgenre.
 2. het initiëren en ontwikkelen van eigen producties, veelal in samenwerking met de Koningstheateracademie, die de programmering van de stad onderscheidend maakt en aanzien geeft als 'Cabaretstad';
 3. het bieden van speelplekken voor cabaret- theatermuziekuitvoeringen van met name de Koningstheateracademie, waardoor de studenten van de hbo-opleiding podiumervaring opdoen;
 4. het bieden van een werkplaatsfunctie, waarbij in de eigen theaterruimte lessen, repetities en presentaties gegeven kunnen worden, maar mogelijk ook met andere organisaties;
 5. landelijk het eerste Productiehuis te zijn dat zich richt op cabaret en theatermuziek. Daarom wordt ook nadrukkelijk gestreefd naar samenwerking met landelijk toonaangevende theaters op het gebied van deze genres; 

  Stadsprogrammering:

 6. het verzorgen van de vaste stadsprogrammering Cabaret / Theatermuziek van Theater aan de Parade (en toekomstige nieuwe Stadsschouwburg) en Verkadefabriek. Daarnaast de incidentele(re) programmering op andere locaties binnen en buiten de stad;

  Documentatiecentrum:
   
 7. te voorzien in een landelijk cabaretdocumentatiecentrum, dat niet alleen ter beschikking staat van studenten en docenten van de Koningstheateracademie, maar ook van onder anderen theatermakers, journalisten, programmamakers en onderzoekers. De stadsprogrammeur, tevens cabarethistoricus en -auteur, archiveert, adviseert en publiceert. Ook dit documentatiecentrum past binnen de profilering van 's-Hertogenbosch als 'cabaretstad'.
 8. aansluiting te zoeken bij universiteiten en HBO-instellingen, die ervaring hebben met het digitaliseren van collecties, zodat gewerkt kan gaan worden aan een gedigitaliseerd documentatiecentrum;
 9. binnen de samenwerking met de Stichting Koningstheatermuseum de documentatiefunctie met (onderdelen van) de unieke museumcollectie die de Stichting Koningstheatermuseum beheert, te verrijken.

Beleidsplan

Koningstheater is een stichting die in augustus 2012 is omgevormd tot een nieuwe stichting. 
Als podium, voorheen gevestigd in de Triniteitstraat, was het Koningstheater onderdeel van de Zuid-Nederlandse Theatermaatschappij (ZNTM) B.V., samen met Theater aan de Parade. Het bestuur van de toenmalige Stichting Koningstheater had slechts een ondersteunende rol.
Aanleiding en redenen voor de verzelfstandiging van het Koningstheater en de hiermee gepaard gaande wijziging van de statuten, structuur en besturing van de stichting waren gelegen in het feit dat het Koningstheater stopte als cabaretpodium en verder is gegaan als zelfstandige organisatie. Die is verantwoordelijk voor de stadsprogrammering van cabaret en theatermuziek, voor het zelf produceren van deze genres en voor de activiteiten en het verder ontwikkelen van een landelijk expertisecentrum binnen dit vakgebied. De ambitie van het Koningstheater is de stad herkenbare extra allure te geven als cabaretstad door:

 • de grootse cabaretprogrammering in de theaters en op andere locaties door de unieke functie van Stadsprogrammeur;
 • de organisatie, als cabaretproductiehuis, van spraakmakende cabaretactiviteiten, waaronder De Nederlandse Cabaretdagen, grootschalige familievoorstellingen en bijzondere hommages aan zangers, cabaretiers, liedauteurs en componisten;
 • de inzet op talentontwikkeling binnen de nauwe samenwerking met de Koningstheateracademie als eerste en enige Academie voor Cabaret van ons land;
 • de rol als cabaretexpertisecentrum, dat zich, met zijn grote kennis en unieke collectie, richt op informatie, advies, documentatie, onderzoek en publicatie. 

Door middel van deze bundeling van cabaretactiviteiten kan de stad zich met recht 'Cabaretstad van 's-Hertogenbosch' noemen.Bedrijfsvorm

Stichting met een bestuur en een Raad van Toezicht.


Bestuurder / directeur

Frank Verhallen


Raad van Toezicht (ad inter
im 2017)

Hans Derks
Twan Kersten
Mark van de Veerdonk


Raad van Toezicht 2012-2016 

Rodney Weterings (voorzitter)
Daan Ellens
Pieter Heeringa
Erik Joosten


Activiteiten

 • Stadsprogrammeur Cabaret en Theatermuziek voor Bossche theaters Theater aan de Parade en Verkadefabriek (sinds 2012) en de Toonzaal (vanaf 2014);
 • Medebestuurder Cabaretalliantie (met Koningstheateracademie sinds 2012);
 • Producent eigen theatervoorstellingen, waaronder 'Bosch Berlijn' (2015), 'Club Comedy' (2014 en 2015), 'Mooi Lied' (2014 en 2015) en 'Mooi Lied Klein' (2014 en 2015) en Hommages Herman-Pieter de Boer (2015) en Bram Vermeulen (2014);
 • Initiator en organisator 'DNCD / De Nederlandse Cabaretdagen' (vanaf 2014);
 • Beheerder documentatie-en expertisecentrum Cabaret en Theatermuziek;
 • Adviseur Cabaret en Theatermuziek.


Financiële verantwoording
verkorte balans

 

ANBI-status
Cabaretfirma heeft met ingang van 23-08-2012 de ANBI-CI-status.
Schenkingen aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar voor 125%